Uppvärmning – Spara pengar i ditt hem med bergvärme eller jordvärme

luftvärmepump - bergvärmpepump

Förnybar energi och miljövänliga alternativ är det många som söker efter idag. Inom uppvärmning har det faktiskt redan funnits alternativ redan sedan 1800-talet då luftvärmepumpen uppfanns.

“Världens första värmepump gjorde en österrikisk ingenjör som hette Peter Ritter von Rittinger. Det var år 1856 i byn i Österrike”

“Den första värmepumpen för en bostad i Sverige var på försök 1948. Den använde värme från en ladugård och kallades ”Kovärmeanläggning”. Det var vid Sveriges Utsädesförenings Försöksgård i Ugerup nära Kristianstad. ”

Källa: https://www.tekniskamuseet.se/lar-dig-mer/100-innovationer/varmepumpen/

Dock dröjde det till 1970-talet innan bergvärme och jordvärme blev verklighet på riktigt på grund av att oljan blev dyr och att vi började förstå att vi inte kunde använda energi som vi gjort i västvärlden.

En markvärmepump/jordvärmepump eller bergvärmepump tar värme från marken eller en underjordisk vattenkälla och pumpar den in i hemmet, eller vice versa, för att värma och/eller kyla en byggnad. Detta fungerar genom att absorbera värmefylld vatten från rör begravda djupt i marken eller ifrån berggrunden. Rör eller slangar kan antingen bestå av ett slutet eller öppet loop-system som överför denna värme eller för att kyla ner hemmet. I Sverige använder vi framförallt bergvärme och jordvärme för att värma upp hemmet. Men eftersom somrarna numera kan bli riktigt varma i Sverige, så kan det vara värt att satsa på frikyla, eller passiv kyla från bergvärme eller jordvärmeslingan, när du investerar i en värmepump.

Geotermisk uppvärmning och geotermisk energi

TÄNK DIG ETT HEM där temperaturen alltid är behaglig, men att du slipper att se värme och kylsystemet. Tänk dig ett system som fungerar effektivt, men som inte kräver underhåll eller specialistkunskap för att användas.

Luften är ständigt fräsch och du kan höra fåglarna kvittra och vindens bris lätt i träden utanför. Ditt hem delar energi med jorden, precis som träden utanför.

Geotermisk uppvärmning och kylning gör den visionen verklig. Geotermisk uppvärmning, ventilation och luftkonditionering gör att en byggnad får harmoni med jorden under, och utnyttjar underjordiska temperaturer för att ge uppvärmning på vintern och kylning på sommaren.

Hade vi tänkt rätt redan 1970 då geotermiska system som bergvärme, jordvärme och sjövärme började användas, så hade vi idag varit mycket längre fram till målet att endast använda förnyelsebar energi. Hade vi dessutom då också använt vindkraft, geotermisk energi eller solkraft så hade värmepumparna också gått helt på förnyelsebar energi och vi hade då inte behövt använda några fossila bränslen alls.

Dessa geotermiska system kräver dessutom väldigt lite underhåll. När systemet är korrekt installerat, vilket är viktigt, kan den nedgrävda slingan hålla i generationer. Enhetens fläkt, kompressor och pump finns inomhus och är skyddade från de hårda väderförhållandena utomhus, så de tenderar att hålla i många år, ofta i årtionden. Vår jordvärmepump höll 20 år och då ska vi komma ihåg att den var från 1980 och höll till 2000. Idag är värmepumparna av högre kvalitet. Vanligtvis är regelbundna kontroller och filterbyten och årlig spolrengöring det enda underhåll som krävs på dessa värmepumpar.

Geotermisk energi är mäktigt och kan ge mer än 50 000 gånger mer energi än all olja som finns på jorden, så här borde det forskas mer så att all energi kan bli förnybar.

Fördelar med geotermiska värmepumpar

 • Värmepumpar är mycket billigare att använda än fjärrvärme och direkta elektriska värmesystem, oljepannor och gaspannor.
 • Eftersom värmepumpar kan vara helt automatiserade kräver de mycket mindre arbete än olika biopannor, vilket sparar både tid och pengar.
 • Värmepumpar sparar plats och finns inga krav på bränsleförvaring.
 • Värmepumpar är säkra. Det är ingen förbränning involverad och inga utsläpp av potentiellt farliga gaser, så inga rökkanaler krävs heller.
 • Värmepumpar är designade för att hålla en hel generation och kräver dessutom mindre underhåll än förbränningsbaserade värmesystem.
 • Inga koldioxidutsläpp alls om du använder el från förnybar energikälla. Värmepumpen i sig producerar inga koldioxidutsläpp alls.
 • Värmepumpar är diskreta, säkra och tysta.
 • Värmepumpar kan också ge kylning på sommaren

Nackdelar med geotermiska värmepumpar

 • Om strömmen går slutar värmepumpen gå om du inte driver den med solpaneler eller annan egen förnybar energi.
 • Initialt är det en högre kostnad att installera värmepumpar.
 • Både jordvärme, sjövärme och bergvärme kräver rätt förutsättningar i miljön för att installeras. Installationskostnaden är hög, men lönar sig i längden. Du behöver dessutom utrymme både på tomten för installationen och i huset för värmepannan.
 • Om installationen är dåligt genomförd kanske inte byggnadens värmebehov matchas – försök inte hitta billigaste alternativet vad gäller installationen, satsa på de som håller bäst kvalitet och är experter

Hur fungerar då bergvärmepumpar och jordvärmepumpar?

jordvärmepump

Bergvärmepumpar och jordvärmepumpar är ett förnyelsebart värmesystem. De här värmepumparna extraherar solenergi från mark, grundvatten och berg med låg temperatur lagrad i marken eller vatten med nedgrävda rörledningar. Sedan komprimeras denna energi via en kompressor till en högre temperatur. En sådan här värmepump ger en byggnad 100% av sin uppvärmning och varmvatten året runt och du kan även ha golvvärme installerad. I våra hem finns redan liknande värmepumpar, men omvänt, ett kylskåp fungerar som så att värmen flyttas ut från kylen.

Systemet kan utformas för att leverera temperaturer från 45° C till 55° C för ett system med lågtemperaturradiatorer och 30° C till 40° C för ett golvvärmesystem. En viktig punkt att notera är att temperaturen på vätskan i ett konventionellt centralvärmesystem lämnar pannan vid cirka 80° C och återgår till cirka 60° C.

För bergvärme behöver man borra djupt ner på 100 m till 250 m, medan man för jordvärme bara behöver gräva ner cirka en meter. Bergvärme gräver färre hål, men då djupare, medan jordvärmen sprids över en större yta och då behöver du ha en tomt som har plats för all yta som ska grävas upp. Räkna med att du behöver ha minst 250 kvm för att installera jordvärme. Bergvärmen kräver inte alls lika stor yta på din tomt. Borrhålen för bergvärme är endast på en diameter på antingen 115 eller 140 millimeter. Men om flera har bergvärme i samma område så måste det kontrolleras att de här så kallade energibrunnarna inte ligger för nära varandra. Det finns en gräns på 20 m ifrån varje energibrunn eftersom det annars kan föreligga viss risk att ta för mycket energi. Bergarterna har dessutom olika värmeledningsförmåga och det bör analyseras vad det är för bergart och ditt värmebehov innan installation av bergvärme görs.

Kommentera